Niedziela Świętej Rodziny, 28. 12. 2019 r. - Ogłoszenia duszpasterskie


 

We wtorek Msza św. na zakończenie Starego Roku o godz. 16.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Także na Woli Komborskiej Msza św. o godz. 16.00.

We środę Uroczystość Bożej Rodzicielki - Nowy Rok. Msze św. jak w każdą niedzielę. W ten dzień mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Jest to także dzień modlitw o pokój na świecie.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota. W piątek nawiedzimy chorych z Najświętszym Sakramentem w godzinach rannych. A od 16.00 możliwość do spowiedzi i Msza św.

Msze św. w poniedziałek i czwartek oraz piątek  rano o godz. 7.00.

Od poniedziałku rozpoczynamy wizytę duszpasterską w Komborni.  W poniedziałek  Ks. Andrzej zaczyna kolędę o godz. 8.30 – od Burkotu  od państwa Lenartów w stronę Sośniny i Górskiej.  Ks. Piotr zaczyna kolędę od godz. 8.30 od Granic Górnych od państwa Pudłów w stronę Górskiej. We czwartek  ks. Andrzej od godz. 14.00 – od Kościoła Kulawką w dół do Dworu. Ks. Piotr od godz. 16.00 –  od Kościoła w stronę Korczyny. W sobotę od godz. 8.30 ks. Piotr Granice Dolne od Surmaczów i Hawrotów w stronę Pana Władysława Czapor. Ks. Andrzej od godz. 8.30 od Kościoła w stronę cmentarza w dół do Dworu.

W następną niedziele zmiana Tajemnic Różańca św. po Mszy św. 7.30.

Dziękujemy za złożenie ofiary na kwiaty i posprzątanie kościoła Paniom Annie Wróbel, Barbarze Szmyd, Wioletcie Hunia, Janinie Wróbel. A o posprzątanie w sobotę prosimy Barbarę Pawińską, Barbarę Kwolek, Tadeusza Kasprzyk, Danutę Kwolek, Danutę Pelc.

Intencje mszalne.