Transmisja online

  Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedzieli zwykłej 2016

  Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00, a po nabożeństwie Msza św.Zapraszamy do licznego udziału w tym nabożeństwie. W tygodniu nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00 i Msza św.

  Dzisiaj jest zbiórka ofiar pieniężnych na remont kościoła.

  Dzisiaj po każdej Mszy świętej Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Komborni prowadzi kiermasz i rozprowadza stroiki bożonarodzeniowe. Kiermasz zostanie przeprowadzony także w kolejne niedziele, a dochód z niego przeznaczony jest na cele szkolne.

  We czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 i nabożeństwo różańcowe.

  W sobotę Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia na nabożeństwie różańcowym.

  W sobotę spotkanie RAMu po Mszy św.

  W …………… nabożeństwo różańcowe w intencji śp. siostry Stefanii Sosy.

  Dziękujemy za prace w wczorajszym dniu przy wycince drzew na działce,gdzie powstać ma farma fotowoltaiczna; a pracowali: Adam Gargasz, Grzegorz Hawrot, Marian Piekarski, Bogusław Smołkowicz, Janusz Rajchel, Wojciech Zborowski,Jan Boczar, Jakub Makiel. Proszę o dalszą liczną pomoc mężczyzn w następną sobotę o pomoc w wycince dalszych drzew. Pracę zaczniemy o godz. 9.00.

  Dziękujemy za posprzątanie kościoła: Teresie Boczar, Czesławowi Zywar, Sylwii Hunia, Agacie i Weronice Krupa. Na kwiaty ofiarę złożyła Stanisława Hunia. A o posprzątanie w sobotę prosimy Annę Zywar, Agatę Krauz, Magdalenę Liput, Mariolę Surmacz i Zofię Kasprzyk.

  Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Prosimy o uprzątnięcie grobów naszych zmarłych i także zwróćmy uwagę na groby, którymi się nikt już nie opiekuje. Kwesta na cmentarzu będzie prowadzona na przez Radę Cmentarną, Strażaków i Radę Parafialną. Jeżeli chciałby ktoś pomóc w kweścieprosimy o kontakt z Panem Kazimierzem Pyzią.

  Na bocznych ołtarzach zostaną wyłożone kartki na”Wypominki” na których można wpisywać naszych zmarłych, za których będziemy sięmodlić przez cały listopad.
 1 2 3 4 5  ...