Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Marcina w Komborni 

 

 

 

Wyniki głosowania do Rady Parafialnej

z Komborni 2019 r.

 

Członkowie nowej Rady Parafialnej:

336 głosów Adolf Kasprzyk                       

320 głosów Danuta Zborowska          

301 głosów Mieczysław Kwolek        

291 głosów Grzegorz Hawrot                    

290 głosów Piotr Kwolek                           

288 głosów Stanisław Zajdel                      

279 głosów Andrzej Kuliga                        

273 głosów Zdzisław Borek                        

261 głosów Agnieszka Kwolek           

257 głosów Anna Zywar                             

243 głosów Jan Boczar                               

233 głosów Dorota Śnieżek                

221 głosów Aldona Prajsnar                      

208 głosów Zbigniew Derenowski             

 

 Pozostałe osoby, które nie weszły w skład Rady:

180 głosów Zofia Prejsnar  

173 głosów Wiesław Bożek

126 głosów Beata Gonet

112 głosów Waldemar Wawrzkowicz

109 głosów Bogumiła Smoleń

107 głosów Anzelma Wawrzkowicz                                 

94 głosów Krzysztof Kuźnar   

                       

 

 

 

„Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo jest on miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed Obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za Twoją przyczyną, spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”.

 

Dyżur RÓŻAŃCOWY 2019

Przed Mszą św. o godz. 1100

10 II 2019

Róża św. Bp. Józefa Pelczara - Balawajder Zdzisław

17 II 2019

Róża św. Rozalii Juraszek Stanisława

24 II 2019

Róża św. Anieli - Helena Cebula.

03 III 2019

Róża św. Teresy - Inglot Czesława

10 III 2019

Róża św. Rity – Krupa Agata

17 III 2019

Róża św. Magdaleny - Wawrzkowicz Anzelma

24 III 2019

Róża św. Urszuli - Wawrzkowicz Anzelma

07 IV 2019

Róża św. Michała Archanioła - Kwolek Piotra

14 IV 2019

Róża św. Antoniego – Krzysztofa Kuźnara

21 IV 2019

Róża św. Elżbiety - Boczar Anna

28 IV 2019

Róża św. Barbary – Kasprzyk Anzelma

05 V 2019

Młodzież RAM i młodzież parafii.

12 V 2019

Grupa św. Ojca Pio.