Opłatek SP w Woli Komborskiej - XII.2007r. (22.02.2007)