Nabożeństwo z prośbą o urodzaje - 25.IV.2008 r. (25.04.2008)