Prace przy kościele - październik 2008 (10.10.2008)