Prace przy odwodnieniu kościoła - 14.06.2008 r. (14.06.2008)