Uroczystości ospustowe ku czci św. Marcina - 11.XI.2008 (11.11.2008)