Nabożeństwo październikowe, któremu przewodniczą Dzieci z przedszkola - 22. X. 2009 (22.10.2009)