Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 12 IV 2009 (12.04.2009)