Odnowienie przyrzeczeń ministranckich oraz przyjęcie nowych ministrantów - 22. XI. 2009 (22.11.2009)