Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Marka, byłego proboszcza (05.12.2010)