Pierwsza rocznica założeniu RAM-u w Komborni (16.05.2010)