Przyjęcie nowych kandydatów do sakramentu bierzmowania (24.10.2010)