Turniej Piłki Nożnej Ministrantów na szczeblu archiprezbiteratu krośnieńskiego (09.06.2010)