Betańska Misja Wspierania Kapłanów. Konferencja s. Gabrielii (27.01.2011)