Msza ku czci św. Jana z Dukli przy źródełku w Komborni (10.07.2011)