Zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej (30.03.2012)