Zręcin - Święcenia diakonatu alumna Radosława Kwolka (16.08.2013)