Wycieczka na Dzień Wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży (05.09.2015)