Jasełka dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP (04.02.2016)