Misterium pasyjne dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP (26.03.2017)