Pielgrzymka Róż Różańcowych do Kalwarii Pacławskiej (29.09.2018)