Jubileusz 25 lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Andrzeja Wydrzyńskiego (02.06.2019)