Jubileusz 50 lecia kapłaństwa ks. Prałata Stanisława Sznajdra (23.06.2019)