Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni (06.06.2019)