Jubileusz 100-lecia posługi Sióstr Służebniczek w Komborni (02.07.2023)