Zamówienia publiczne


 

Remont ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Pocieszenia w Komborni od strony zachodniej i północnej

 

[KLIKNIJ TUTAJ]

 

 

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku ruchomym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Komborni

 

Opublikowano: 11.09.2017

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 

Specyfikacja usług

Program prac 

Przedmiar prac

Ogłoszenie wyników 

 

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym - kościele parafialnym p.w. MB Pocieszenia w Komborni

 

Opublikowano, 25.10.2017 

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załączniki do zapytania

Ogłoszenie wyników